Redovno selektivno kvartalno testiranje

Redovno selektivno kvartalno testiranje FA Academica Sarajevo održano je 17. decembra na terenima Bentbaša za dječake od 2002. do 2009. godišta. Danas je održano ponovljeno testiranje za dječake koji zbog utakmica i opravdani razloga nisu mogli pristupiti redovnom. Testiranju je pristupilo 173 člana akademije i 10 dječaka kojo će se nakon testiranja priključiti našoj akademiji. #GOACADEMICA

About the Author: Academica